09108279666

جدید 09108279666 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی

صفر مخابرات

پک پلمپ

دارای کارت فعالسازی

تومان 600,000

سه رقم یکی از آخر - پله ای از آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط 09128279666سیم کارت دائمی همراه اول می باشد که با توجه به قیمت مناسب آن میتواند جایگزین بسیار خوبی برای 0912 باشد.

این خط0910 دارای چندین نوع رندی می باشد که مهمترین آن تکرار رقم6 در آخر می باشد.