09107934448

جدید حراج! 09107934448 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی

صفر مخابرات

پک پلمپ

دارای کارت فعالسازی

تومان 550,000

3رقم یکی از وسط - پله ای از آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط 09107934448سیم کارت دائمی همراه اول می باشد که با توجه به قیمت مناسب آن میتواند جایگزین بسیار خوبی برای 0912 باشد.

این خط0910 دارای چندین نوع رندی می باشد که مهمترین آن تکرار رقم4 در وسط شماره می باشد و همچنین پله ای بودن آن نیز از ویژگی های این سیم کارت دائمی است