09104225533

جدید 09104225533 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی

صفر مخابرات

پک پلمپ

دارای کارت فعالسازی

تومان 1,000,000

تکرار ارقام
صفر
دائمی
خیلی خوب

09104225533 سیم کارت دائمی 0910 همراه اول می باشد که پس از 0912 دومین سیم کارت دائمی همراه اول می باشد.تمامی هزینه ها و موارد این خطوط همانند 0912 می باشد و هیچگونه تفاوتی وجود ندارد.

این خط910 دائمی از رندترین خطوط موجود در بازار می باشد که 6 رقم آن بصورت دو دویی تکرار شده است.این خط برای تبلیغات و بیلبورد ها بسیار مناسب می باشد.