09125281205

09125281205 گالری تصاویر

محصول جدید

خط 912

دائمی

صفر مخابرات

پک پلمپ

دارای کارت فعالسازی

تومان 4,500,000

ارقام ریز
صفر
دائمی
خیلی خوب

سیم کارت دائمی912 همراه اول کد یک به شماره 09125281205 خط صفر مخابرات می باشد و دارای کارت فعالسازی.این سیم کارت را میتوان در هر زمانی فعال نمود.

از ویژگیهای این سیم کارت رندی کیبوردی آن می باشد که به غیر از رقم 1 مابقی ارقام آن در یک ستون کیبورد شماره گیری می شود.